Personledelse.dk er en portal om ledelse:
Du skal udvælge dine styringsinstrumenter, så de engagerer – i stedet for at fremmedgøre.

Borgerlig.dk indeholder indlæg og analyser med et borgerligt tilsnit.

HESTETIFO.dk er det ultimative medie med kvantitetsindhold om Randers og Randers FC
Partihop.dk: Bag ethvert partihop er der en interessant historie.
KKG.dk er en portal med indhold til undervisning i grundskolen.
JegDu.com udarbejder analyser – selvstændigt eller på opdrag fra andre. JegDu.com giver desuden rådgivning inden for kommunikation og politisk interessevaretagelse.